skip to Main Content

Onze missie

Jaarlijks wordt ~196.000 miljoen kilo CO2 uitgestoten in Nederland. (CBS, 2018)

Er zijn diverse manieren om CO2 te compenseren, in landen hier ver vandaan.

Wij zijn van mening dat we CO2 dienen op te nemen, daar waar het wordt uitgestoten om klimaatverandering tegen te gaan.

Daarom optimaliseren wij bosgronden en planten wij nieuw groen, hier in Nederland.

Met het klimaatslim beheer van onze bossen neutraliseren wij een optimale hoeveelheid CO2.

Voor onze partners maken wij een klimaatneutraal proces mogelijk.

Blijf bij de bron.
Lokaal. Neutraal.

Back To Top