skip to Main Content

CO2vastleggen
in Nederlands bos

Lokaal Neutraal Netherlands map

Wij zijn Lokaal Neutraal

Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan zal de hoeveelheid CO2 omlaag moeten. Bossen worden gezien als de meest effectieve en natuurlijke oplossing om CO2 vast te leggen en langdurig vast te houden.

Wij realiseren bossen in Nederland met een optimale CO2 opname. Dit doen we door bestaande bossen klimaatslim te beheren en te optimaliseren. Bovendien planten wij doelgericht jonge bomen om een impuls te geven aan de groei van het bos. Hierdoor weten wij een grotere biodiversiteit te realiseren.

Lokaal Neutraal biedt haar partners hiermee de mogelijkheid om lokaal, in Nederland, CO2 te neutraliseren.

Onze Missie

Onze missie: lokaal CO2 neutraliseren om klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen wij door het optimaliseren van Nederlandse bosgronden en het planten van nieuw groen, om zo een maximale hoeveelheid CO2 vast te leggen en te compenseren.

Hoe wij werken

Voor onze partners beheren wij diverse bosgronden in Nederland. Samen met onze experts ontwikkelen we deze tot optimale klimaatbossen en planten we nieuw groen en bomen. Het doel is om zoveel mogelijk CO2 af te vangen en op te slaan.

Wij zijn er voor bedrijven die hun CO2 footprint willen verkleinen. Door ons groen kunnen onze partners lokaal hun CO2 neutraliseren.

We kiezen bewust voor lokaal groen om onze eigendommen continu te monitoren, duurzaam te onderhouden en uiteindelijk de juiste garanties af te geven.

Onze doelstellingen

Optimalisatie

Door bestaand bos te optimaliseren wordt aanzienlijk meer CO2 opgenomen en vastgelegd. Wij verbeteren de kwaliteit van bossen, waardoor de groei van bestaande en nieuwe bomen verbeterd wordt.

Creatie

Aanleg van nieuw bos is een van de meest effectieve manieren om CO2 voor de toekomst op te slaan. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk nieuw bos aan te planten en zo meer CO2 vast te leggen.

Educatie

Onze bossen hebben naast een duurzame ook een educatieve functie. We bieden onze partners de mogelijkheid meer te leren over het klimaat, CO2 compensatie, CO2 neutralisatie en de invloed van diversiteit op CO2 reductie.

Back To Top