CO2 vastleggen

in Nederlands bos

Wij zijn Lokaal Neutraal

Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan zal de hoeveelheid CO2 omlaag moeten. Bossen worden gezien als de meest effectieve en natuurlijke oplossing om CO2 vast te leggen en langdurig vast te houden. 

Wij realiseren bossen in Nederland met een optimale CO2 opname. Dit doen we door bestaande bossen klimaatslim te beheren en te optimaliseren. Bovendien planten wij doelgericht jonge bomen om een impuls te geven aan de groei van het bos. Hierdoor weten wij een grotere biodiversiteit te realiseren.

Lokaal Neutraal biedt haar partners hiermee de mogelijkheid om lokaal, in Nederland, CO2 te neutraliseren.

Onze Missie

Onze missie: lokaal CO2 neutraliseren om klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen wij door het optimaliseren van Nederlandse bosgronden en het planten van nieuw groen, om zo een maximale hoeveelheid CO2 vast te leggen en te compenseren.

Hoe wij werken

Voor onze partners beheren wij diverse bosgronden in Nederland. Samen met onze experts ontwikkelen we deze tot optimale klimaatbossen en planten we nieuw groen en bomen. Het doel is om zoveel mogelijk CO2 af te vangen en op te slaan.

Wij zijn er voor bedrijven die hun CO2 footprint willen verkleinen. Door ons groen kunnen onze partners lokaal hun CO2 neutraliseren.

We kiezen bewust voor lokaal groen om onze eigendommen continu te monitoren, duurzaam te onderhouden en uiteindelijk de juiste garanties af te geven.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Onze doelstellingen
 

Optimalisatie

Door bestaand bos te optimaliseren wordt aanzienlijk meer CO2 opgenomen en vastgelegd. Wij verbeteren de kwaliteit van bossen, waardoor de groei van bestaande en nieuwe bomen verbeterd wordt.

Creatie

Aanleg van nieuw bos is een van de meest effectieve manieren om CO2 voor de toekomst op te slaan. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk nieuw bos aan te planten en zo meer CO2 vast te leggen.

Educatie

Onze bossen hebben naast een duurzame ook een educatieve functie. We bieden onze partners de mogelijkheid meer te leren over het klimaat, CO2 compensatie, CO2 neutralisatie en de invloed van diversiteit op CO2 reductie.

Educatief en betrokken

Wat is een klimaatslim bos?

 

Een optimaal klimaatslim bos begint met een goed groeiend en gezond bos, om zo CO2 zo lang mogelijk vast te leggen. Belangrijke opslagplaatsen van CO2 zijn de levende biomassa, strooisel en de bodem. In een optimaal klimaatbos wordt de voorraad levende biomassa op een zo hoog mogelijk niveau gehouden. De koolstof in bodem en strooisel wordt beschermd door zo min mogelijk gebruik te maken van bodembewerking.

Daarnaast moet het bos ook nog eens CO2 geoptimaliseerd worden en zo goed mogelijk voorbereid zijn op klimaatverandering, onder andere door de boomsoortenkeuze af te stemmen op verwachte ontwikkelingen (bijvoorbeeld droogte) en te streven naar gemengd bos met een grote biodiversiteit.

Klimaatslimme boomsoortenkeuze?

 

Basisregel voor een succesvolle klimaatslimme bosaanleg is om ‘aan de grond te vragen welke bomen er willen groeien’. De grondsoort en waterhuishouding zijn dus zeer bepalend voor de soorten die er aangeplant kunnen worden.

De CO2-vastlegging per boomsoort verschilt, maar de vitaliteit van de bomen – die weer afhangt van de match tussen soorten en omstandigheden – is vrijwel altijd van groter belang. Wij kiezen er dus voor om die soorten te kiezen die niet alleen een maximale CO2 vastlegging hebben, maar ook die boomsoorten die zich in ons klimaatslimme bos ‘thuis’ gaan voelen.

Hoeveel CO2 legt een klimaatslim bos vast?

 

De hoeveelheid CO2, die een boom opneemt, is afhankelijk van de soort, zijn grootte en de standplaats. Een hectare bos neemt in Nederland gemiddeld 2,5 ton CO2 op, maar een klimaatslim bos daarentegen kan wel 9,5 ton per hectare vastleggen.

Het klimaatslim optimaliseren van een Nederlands bos is dus zeer effectief en levert ruim 250% CO2 reductie-winst op. Daarnaast is het zo dat volgroeide bossen (`old stands') uit de gematigde streken, lokaal in Nederland dus, veel langer netto CO2 vastleggen dan tot voor kort werd aangenomen. Sterker nog: het is inmiddels duidelijk dat jonge aanplanten van productiebos (daar waar ouder bos werd gekapt) vele jaren als CO2-bron optreden, omdat de strooisellaag waarin ze staan veel meer CO2 vrijmaakt dan de jonge boompjes vastleggen.

Duidelijk is dus dat een klimaatslim bos door optimalisatie verreweg de meeste CO2 reductie weet te realiseren.

Waarom Lokaal Neutraal?

 

Zoals de naam al aangeeft staan wij voor CO2 neutralisatie bij de bron, lokaal in Nederland. Wij neutraliseren de rest-CO2 van onze partners naast de deur. Geen onduidelijke CO2 compensatieprojecten ver weg, maar gewoon hier in de buurt.

Wij optimaliseren bosgronden en realiseren tot ruim 250% meer CO2 vastlegging in onze bossen. Wij kappen niet voor de oogst maar uitsluitend voor CO2 optimalisatie.

Wij kijken met precisie naar de habitat van het bos en kiezen soorten op biodiversiteit in plaats van alleen op maximale CO2 vastlegging. Bovendien kiezen we juist die boomsoorten die zich in ons klimaatslim bos ‘thuis’ voelen.

Lokaal Neutraal dus!